• George Moroz. Author, maintainer.

 • Jonathan Keane. Reviewer.

 • Niko Partanen. Reviewer.

 • Valeria Buntiakova. Contributor.

Citation

Source: inst/CITATION

Moroz G (2023). “Phonetic fieldwork research and experiments with the R package phonfieldwork.” In Kobozeva I, Semyonova K, Kostyuk A, Zakharov L, Svetozarova N (eds.), «…Vperyod i vverkh po lestnitse zvuchashey». Sbornik statye k 80-letiyu Olgi Fyodorovny Krivnovoy [Festschrift in memoriam to Olga Fyodorovna Krivnova]. Buki Vedi, Moscow.

@InCollection{,
 title = {Phonetic fieldwork research and experiments with the R package phonfieldwork},
 author = {George Moroz},
 year = {2023},
 booktitle = {«…Vperyod i vverkh po lestnitse zvuchashey». Sbornik statye k 80-letiyu Olgi Fyodorovny Krivnovoy [Festschrift in memoriam to Olga Fyodorovna Krivnova]},
 editor = {I. M. Kobozeva and K. P. Semyonova and A. E. Kostyuk and L. M. Zakharov and N. D. Svetozarova},
 publisher = {Buki Vedi},
 address = {Moscow},
}

Moroz G (2020). Phonetic fieldwork and experiments with phonfieldwork package. https://CRAN.R-project.org/package=phonfieldwork.

@Manual{,
 title = {Phonetic fieldwork and experiments with phonfieldwork package},
 author = {George Moroz},
 year = {2020},
 url = {https://CRAN.R-project.org/package=phonfieldwork},
}